TRAK = antikroppar mot tyreotropin,TSH receptor

Analyserande laboratorium

Norrlands Universitetssjukhus
Laboratoriemedicin
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
90185 UMEÅ

Provtagningsanvisning

Sökord

TRAK TRAb autoantikropp Graves-sjukdom thyreoidea tyreoidea