TRAK = antikroppar mot tyreotropin,TSH receptor

Analyserande laboratorium

Norrlands Universitetssjukhus
Laboratoriemedicin
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
90185 UMEÅ

Provtagningsanvisning

Sökord

TRAK, TRAb, autoantikropp, Graves-sjukdom, thyreoidea, tyreoidea