Springmask (Enterobius vermicularis)

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

VAS-kod: maskM
I första hand elektroniskt via VAS alternativt Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss.

Provtagning

Prov bör helst tas på morgonen. 10 cm genomskinlig tejp trycks med klistersidan mot huden kring på flera ställen runt anus. Tejpen trycks sedan fast med den klistriga sidan slätt mot objektglaset. Viktigt att tejpen är slät mot glaset eftersom vi ska se igenom den.

Provhantering

Objektglaset skickas till laboratoriet i en transporthylsa.
Märk objektglaset med blyertspenna (patientidentitet).

Svarsrutiner

Svar lämnas inom 2 dagar.

Referensintervall/Beslutsgräns

Förekomst av Enterobius vermicularis (springmask)/
Ingen förekomst av Enterobius vermicularis (springmask)

Indikation

Klåda (framförallt nattlig) och rodnad kring anus och eventuellt även slemhinnan genitalt.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Enterobius vermicularis är en ca 10 mm lång rundmask. Den förekommer över hela världen, och är vanlig i Sverige. Den kan ses som små, vita trådar i avföringen eller runt ändtarmen. Människan är det enda värddjuret för springmask. Masken lever i tarmen och den vuxna honan kryper på natten ut och lägger sina ägg strax utanför anus. Äggen sprids i miljön, till exempel på sängkläder och förblir smittsamma i flera veckor. De dör dock i direkt solljus. Man infekteras genom att svälja äggen. Barn återinfekteras ofta av sina egna maskars ägg. Inkubationstiden är svårdefinierad, eftersom symptom ses först efter upprepade återinfektioner och månader efter den första infektionen. Maskens livscykel varar i två till sex veckor.

Metod

Mikroskopi.

Ackrediterad

Nej.

Sökord

Springmask, tarmparasit, maskinfektion, klåda, analt, maskM