Infektionsscreening av gravid

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

VAS i första hand (VAS kod: Gravsc) alternativt mikrobiologens pappersremiss.

OBS! att det är nödvändigt att beställa paketet "Gravsc" i VAS alternativt "Screen av gravid" från pappersremiss för att provet skall sparas i biobank då rutinen är helt automatiserad.

Om analyserna beställs individuellt kommer inte provet att frysas i biobank.

Provtagning

Serumrör med gel och gul propp art. nr. 12631 eller art. nr. 28331. Minst 1 ml serum behövs.

Provhantering

Centrifugeras 2400 g i 5 minuter vid rumstemperatur.

Förvaras i kylskåp inför transport, transporteras i kylväska eller rumstemperatur.

Ingående analyser

Syfilis, HIVAnti-HCV, HBsAg, Rubella IgG analyseras.

OBS att svaren i VAS hamnar under respektive analys

För mer information om dessa: se under respektive analys.

Indikation

Infektionsscreening av gravid

Medicinsk bakgrund

Serum taget för infektionsscreening under graviditet sparas rutinmässigt i biobank. Biobanksprov kan exempelvis användas för att:

 • undersöka immunitet hos en gravid kvinna som blivit utsatt för vattkopps- eller mässlingssmitta
 • avgöra om genital herpes, som dyker upp för första gången kort tid före förlossningen är en primär eller recidiverande infektion
 • genom jämförelse av fryst serumprov från graviditet och PKU-prov från barnet utreda misstänkt kongenital infektion hos ett barn (CMV, toxoplasmos).

Interferens och felkällor

Hög lipidhalt, hemolys eller röda blodkroppar i centrifugerat serumprov kan störa analysen.

Metod

Immunologisk metod med kemiluminiscensteknik (CMIA).

Ackrediterad

Ingående analyser är ackrediterade.

 

Provtagning

Provtagningsmaterial

  • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
   Art.nr: 12631

  • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 7/5ml
   Art.nr: 28331

Sökord

Infektionsscreening av gravid, Gravsc, Hepatit B, HBsAg, HIV, Syfilis, Syphilis, Gravidscreen, HIV, blodsmitta, HIV1, HIV2, p24, HIV Combo, HCV, Hepatit C, Rubella screening, provtagning, blodsmittescreening, biobank