HIV (Humant Immunbrist Virus)

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

VAS i första hand (provkod HIV) eller Mikrobiologens pappersremiss.

 

Provtagning

I första hand serumrör med gel och gul propp art. nr. 12631 eller art. nr. 28331. Minst 1 ml serum behövs. Om inte venblod går att erhålla kan kapillärblod tas i mikrotainerrör (minst 2 st fulla rör) med gul propp art. nr. 13066.

Provtagningsmaterial

  • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
   Art.nr: 12631

  • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 7/5ml
   Art.nr: 28331

  • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard
   Art.nr: 13066

Provhantering

Centrifugeras 2400g i 5 minuter.
Förvaras i kylskåp i väntan på transport, transporteras i kylväska eller rumstemperatur.

Svarsrutiner

Analyseras alla vardagar. Positiva prover skickas till NUS för verifiering och handläggningstiden blir ca 1 vecka.

Referensintervall/Beslutsgräns

Besvaras positiv eller negativ.

Indikation

Misstänkt HIV-infektion, smittspårning; kontroll av blodgivare, blodsmittetillbud,asylscreen, gravidscreen, fertilitetsutredning och organdonation.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Hög lipidhalt, hemolys eller röda blodkroppar i centrifugerat serumprov kan störa analysen. Negativ/icke reaktiv/obestämbar reaktion: Ett icke reaktivt resultat utesluter inte en eventuell exponering, antikroppsnivån / antigennivån kan vid infektion i tidigt skede ligga under analysens detektionsgräns.

Metod

Immunologisk metod med kemiluminiscensteknik (CMIA). Antikroppar mot HIV 1 och HIV 2 samt p 24 antigen påvisas.

Ackrediterad

Ja

Sökord

HIV, AIDS, blodsmitta, Humant-Immunbrist-Virus, retrovirus, HIV1, HIV2, HIV, blodsmitta, p24, HIV Combo