HIV, RNA kvantifiering (rtPCR)

Används för diagnostik av den initiala infektionen och för att följa behandlingen.

Analyserande laboratorium

Klinisk mikrobiologi
Karolinska Universitetslaboratoriet, Huddinge
141 86 Stockholm

Provtagningsanvisning

 

Sökord

HIV, AIDS, blodsmitta, Humant-Immunobrist-Virus, PCR, retrovirus