Hepatit C antikroppar (anti-HCV)

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus. 

Remiss

VAS i första hand (provkod Hep C), alternativt mikrobiologens pappersremiss.

Provtagning

I första hand serumrör med gel och gul propp art. nr. 12631 eller art. nr. 28331. Minst 1 ml serum behövs. Om inte venblod går att erhålla kan kapillärblod tas i mikrotainerrör (minst 2 st fulla rör) med gul propp art. nr. 13066.

Blodsmittemärk prov vid akut hepatit eller känd blodsmitta.

Provtagningsmaterial

  • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
   Art.nr: 12631

  • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 7/5ml
   Art.nr: 28331

  • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard
   Art.nr: 13066

Provhantering

Centrifugeras 2400 g i 5 minuter vid rumstemperatur.
Förvaras i kylskåp inför transport, transporteras i kylväska eller rumstemperatur.

Svarsrutiner

Analyseras alla vardagar. Första gången HCV-antikroppar påvisas skickas provet till NUS för verifiering innan det slutsvaras.

Referensintervall/Beslutsgräns

Besvaras som Negativ eller Positiv.

Indikation

Vid misstanke om virushepatit, smittspårning samt vid screening av blodgivare, organdonatorer, asylsökande samt vid fertilitetsutredningar. Ingår även i blodsmittescreen vid tillbud och stickskador. Analysen kan inte användas för att kontrollera en utläkt Hepatit C eller vid misstanke om ny Hepatit C infektion. Skicka då prov till NUS för RNA-analys.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Prover från patienter som får behandling med heparin. Patienter med antikroppsbrist/immunosuppression.

Metod

Immunologisk metod med kemiluminiscensteknik (CMIA).
Antikroppar av IgG och IgM klass påvisas.

Ackrediterad

Ja

Sökord

hepatit c, blodsmitta, HCV, hepatit-C, Hep C, Hepatit, HCV, blodsmitta, stickskada, Anti-HCV