Rubella immunitetsprövning

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet

Remiss

VAS (provkod rubell) i första hand alternativt mikrobiologens pappersremiss.

Provtagning

Centrifugeras 2400 g i 5 minuter vid rumstemperatur.

Förvaras i kylskåp inför transport, transporteras i kylväska eller rumstemperatur.

Provhantering

Centrifugeras 2400 g i 5 minuter vid rumstemperatur.

Förvaras i kylskåp inför transport, transporteras i kylväska eller rumstemperatur.

Svarsrutiner

Analyseras dagligen måndag till fredag.

Besvaras kvantitativt med medföljande referensintervall.

 

Referensintervall/Beslutsgräns

< 5 IU/mL Ej immun

5-10 IU/mL ej säkert immun

> 10 IU/mL Immun

Indikation

Rubellaimmunitet, särskilt i samband med graviditet.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Metod

Påvisande av antikroppar av IgG klass i serum. Immunologisk metod med kemiluminiscensteknik (CMIA).

Ackrediterad

Ja

Sökord

Rubella, biobank, gravid, röda hund, immunitet rubell