Gliadin, antikroppar

Analyserande laboratorium

Laboratoriemedicin
Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå

Provtagningsanvisning

Sökord

gliadinantikropp, celiaki, Endomysium, glutenintolerans, gluten-enteropati, transglutaminas