Gliadin, antikroppar

Analyserande laboratorium

Laboratoriemedicin
Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå

Provtagningsanvisning

Sökord

gliadinantikropp celiaki Endomysium gluten-intolerans gluten-enteropati transglutaminas