Likvor, odling

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

I första hand elektronisk remiss (VAS-kod: likvor) alternativt Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss.

Direktmikroskopi ska begäras separat (VAS-kod mikro).

Ange om provet är taget från kateter/shunt. 

Provtagning

Minst 2 ml likvor tas i sterilt rör med skruvkork, art. nr. 16580.  OBS! Utanför det mikrobiologiska laboratoriets öppettid eller vid lång transport (>2 timmar) ska även 1 ml likvor sprutas i pediatrisk blododlingsflaska.

Huddesinfektion: Desinfektera huden med rikligt med klorhexidinsprit. Låt
lufttorka. Vid punktionen används sterila handskar. 

Se även Provtagningsanvisningar för spinalvätska

Provtagningsmaterial

    • Rör med gul skruvkork PP 11ml 16x100mm koniskt S
      Art.nr: 16580

Provhantering

Provet ska omedelbart till laboratoriet. I väntan på transport förvaras PED-blododlingsflaska i rumstemperatur och rör i kylskåp.

Svarsrutiner

Positiva fynd telefonbesvaras.
Negativa odlingar besvaras efter 5 dygn.

Referensintervall/Beslutsgräns

Växt/Ingen växt

Indikation

Akut bakteriell meningit, ventrikulit, cerebrit, hjärnabscess, shuntinfektion.
Vid kronisk meningit rekommenderas även odling avseende svamp och mykobakterier

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Anrikningen i blododlingsflaska innebär att ett fåtal bakterier från infektionshärden kan detekteras men även en risk att bakterier som kontaminerat provet vid provtagningen kan tillväxa. Därför viktigt att desinfektera instickställets hud och blododlingsflaskans membran korrekt.

Metod

Odling med anrikning.

Ackrediterad

Ja

Sökord

likvor, cerebrit, cerebrospinalvätska, Haemophilus influenzae, hjärnabscess, liqvor, meningit, shuntinfektion, ventrikulit