Babesios

Analyserande Laboratorium

Folkhälsomyndigheten
Avdelningen för parasitologi, mykologi, vatten och miljö
Nobels väg 18
171 82 Solna

 

Babesia spp. Antikroppar

Babesia spp. (antikroppsbestämning)

Babesia spp. Mikroskopi

Babesia spp. (mikroskopi)

Babesia spp. Genompåvisning (PCR)

Babesia spp. (PCR)

Sökord

Babesia, Babesios, fästningsburen, Piroplasma, zoonos