Infektionsscreening vid infertilitetsutredning

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

VAS i första hand (VAS kod: fertut) alternativt mikrobiologens pappersremiss.

Provtagning

Serumrör med gel och gul propp art. nr. 12631 eller art. nr. 28331.
Minst 2 ml serum behövs.

Provhantering

Centrifugeras 2400 g i 5 minuter vid rumstemperatur.

Förvaras i kylskåp inför transport, transporteras i kylväska eller rumstemperatur.

Ingående analyser

Hepatit B (HBsAg, anti-HBs, anti-HBc), Hepatit C antikropparHIVHTLV antikroppar samt Syfilis antikroppar analyseras.

Analyserna utförs måndag-fredag.

OBS att svaren i VAS hamnar under respektive analys

För mer information om dessa: se under respektive analys.

Indikation

Blodsmittescreening vid infertilitetsutredning

Medicinsk bakgrund

Vid infertilitetsutredning tas blodprover på både den person ska bära en eventuell graviditet samt eventuell partner. Proven analyseras för HIV, Hepatit B och C, HTLV 1 och 2, samt syfilisserologi för att utesluta blodsmitta. Hepatit C, HIV, HTLV och syfilis är screeninganalyser, och skickas för verifierande tester vid positivt analyssvar.

Metod

Immunologisk metod med kemiluminiscensteknik (CMIA).

Ackrediterad

Ingående analyser är ackrediterade.

Provtagning

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
      Art.nr: 12631

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 7/5ml
      Art.nr: 28331

Sökord

infektionsscreening vid infertilitetsutredning, fertut, blodsmitta, blodsmittescreening, fertilitetsutredning, infertilitetsutredning, IVF, screening, infertilitet, Hepatit B, Hepatit C, HIV, HTLV, Syfilis, HBsAg, anti-HBs, anti-HBc