HTLV I och II (Humant T-lymfotroft virus) antikroppar

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet

Remiss

VAS (provkod HTLV) i första hand alternativt mikrobiologens pappersremiss.

Provtagning

Serumrör med gel och gul propp art .nr. 12631 eller art. nr. 28331.
Minst 1 ml serum behövs.

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
      Art.nr: 12631

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 7/5ml
      Art.nr: 28331

Provhantering

Centrifugeras 2400 g i 5 minuter vid rumstemperatur.

Förvaras i kylskåp inför transport, transporteras i kylväska eller rumstemperatur.

Svarsrutiner

Analyseras alla vardagar.

Besvaras negativ eller positiv

Referensintervall/Beslutsgräns

Negativ

Indikation

Misstanke om T-cell leukemi. Neurologisk sjukdom av oklar genes. Utredning med misstanke på HTLV-associerad myelopati/tropisk spastisk parapares (TSP/HAM). Screening av nya blodgivare samt fertilitetsutredningar.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Kraftigt hemolytiska, ikteriska och lipemiska prover kan ge felaktiga resultat.

Metod

Immunologisk metod med kemiluminiscensteknik (CMIA). Antikroppar mot HTLV I och HTLV II av IgG och IgM klass påvisas.

Ackrediterad

Ja

Sökord

HTLV, Humant-T-lymfotroft-virus, retrovirus, T-cells-leukemi, blodsmitta, blodsmittescreen