Malaria, mikroskopi och snabbtest

Utförande laboratorium

Vardagar kl.07.30-16.30 mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Jourtid (vardagar kl.16.30 – 07.30 samt lör-, sön- och helgdagar) utförs malariadiagnostik av klinisk kemi tillsammans med infektionsjouren.

Infektionsjouren ska kontaktas innan malariaprov skickas under jourtid samt om malariaprov tas på inrättning utanför Sunderby sjukhus oavsett tidpunkt!

Remiss

Elektroniskt via VAS (VAS kod malarM) alt. pappersremiss

Ange förmodad smittort, eventuell profylax och provtagningstid
OBS! Ange svarsmottagare och telefonnummer med passning för telefonsvar. Om inte förutsättning för telefonsvar finns ska patienten skickas till infektionsklinik! 

Provtagning

Blod venöst i EDTA-rör, lila kork, art.nr. 12131 eller kapillärt i EDTA mikrotainerrör, 250-500 mikroliter, art. nr. 21850.

Om transporttid mindre än 3 timmar:
Skicka EDTA-röret. Tjock droppe och utstryk görs på Sunderby lab.

Om transporttid mer än 3 timmar:
Tjock droppe och utstryk utförs vid provtagningen. Bifoga 4 utstryk och 2 tjocka droppar. Skicka även med blod i EDTA-rör för snabbtest.
Tjock droppe; Rör ut 10 mikroliter blod med en glasstav eller träpinne på ett objektglas, art.nr. 10425, till en 10-kronas storlek. Rör i ca 5 sekunder. Storleken på droppen är inte kritisk, men droppen bör inte vara för tjock trots namnet! Rör i så fall hellre ut på större yta. Tryckt text ska kunna läsas igenom droppen. Lufttorkas innan glasen stoppas i transporthylsa art.nr. 15442.

Utstryk; görs som "diff"; liten droppe i ena kortsidan av glaset (se ovan). Ta ett annat glas i 45 graders vinkel mot droppen, fånga upp denna och dra framåt över glaset med lätt hand så det bildas en tunnare "svans" på motsidan

Provtagningsmaterial

  • Vakuumrör EDTA K2, lila, 5/3ml
   Art.nr: 12131

  • Rör microtainer MAP K2 EDTA kapillärprovrör 250-500ul
   Art.nr: 21850

  • Objektglas med skrivfält 26x76mm
   Art.nr: 10425

  • Transporthylsa
   Art.nr: 15442

Provhantering

AKUTPROV. Lämnas snarast till laboratoriet

Tjock droppe och utstryk håller sig oförändrade efter lufttorkning. Skickas till laboratoriet i transporthylsa för objektglas.

EDTA-blod i kylskåp i väntan på transport.

Svarsrutiner

Direktmikroskopi och snabbtest utförs på alla prover. Telefonsvar lämnas på positiva under jourtid. Snabbtest besvaras som negativ/positiv för P.falciparum respektive för P.species (P.vivax,ovale, malariae,falciparum). Snabbtesten besvaras elektroniskt i avvaktan på mikroskopi. Vid svar på snabbtest där mikroskopi inte är utförd ska alltid infektionsjouren Sunderby sjukhus kontaktas av beställaren för ställningstagande till akut mikroskopi!

Referensintervall/Beslutsgräns

Mikroskopi; Påvisad/Ej påvisad.
Snabbtest; Positiv/Negativ

Indikation

Klinisk misstanke om malaria. Feber och oklara symtom hos person som vistats i endemiskt område

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Snabbtestets känslighet är högst för P. falciparum, betydligt lägre känslighet för samtliga övriga arter inklusive P. knowlesi.

Falskt negativt resultat på snabbtestet trots höggradig parasitemi kan förekomma p.g.a. s.k. antigen excess.

I fall som är snabbtestnegativa eller positiva enbart för P.species, måste alltid mikroskopi utföras utan onödig fördröjning för att utesluta P.falciparum. Under jourtid ska infektionsjouren kontaktas för ställningstagande till akut mikroskopi!

Vid kvarstående misstanke trots negativ mikroskopi kan provet skickas vidare för PCR.

Metod

Artbestämning och kvantifiering genom mikroskopi. Immunkromatografiskt snabbtest utförs akut på alla prov

Ackrediterad

Nej

Sökord

Malaria, mikroskopi, tunt utstryk, snabbtest, tjock droppe, malarM, Plasmodium, falciparum vivax, ovale, malariae, knowlesi, blodparasit, parasitemi