Glutaminsyredekarboxylas (GAD) antikroppar

Analyserande laboratorium

Laboratoriemedicin
Klinisk Immunologi
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå

Provtagningsanvisning

Sökord

GAD-antikropp, autoantikropp, diabetes, glutaminsyrekarboxylas, insulin-antikropp, ö-cellsantikropp