Glutaminsyredekarboxylas (GAD) antikroppar

Analyserande laboratorium

Laboratoriemedicin
Klinisk Immunologi
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå

Provtagningsanvisning

Sökord

GAD-antikropp autoantikropp diabetes glutaminsyrekarboxylas insulin-antikropp ö-cellsantikropp