Polyomavirus (JC, BK) PCR (viruspåvisning DNA)

Analyserande laboratorium

Norrlands Universitetssjukhus
Laboratoriemedicin
Klinisk mikrobiologi
Målpunkt R
90185 UMEÅ

Provtagningsanvisning

Sökord

Polyomavirus, BK virus, JC virus, BK, JCV, PCR (viruspåvisning)