Tetanus-antikroppar

Analyserande laboratorium

Tetanus toxoidantikroppar, specifik antikroppspanel

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Karolinska Universitetslaboratoriet, Solna
171 70 Stockholm

 Provtagningsanvisning

Analyserande laboratorium

Tetanus immunitetsundersökning
Klinisk mikrobiologi
Karolinska Universitetslaboratoriet, Solna
171 70 Stockholm
 
 

Referens

Folkhälsomyndigheten - Sjukdomsinformation om stelkramp

Sökord

tetanus, Clostridium, tetani, stelkramp