MRSA (Meticillin-resistent Staphylococcus aureus)

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

I första hand elektronisk remiss (VAS-kod: MRSA)

Om kliniken ej kan skicka elektronisk remiss: Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss.

Viktig remissinformation: Orsak till att odling tas, dvs. indikation. Viktigt att det framgår om odlingen är en vanlig screening eller om infektion föreligger.

OBS! Meddela labbet när ni skickar prover från flera patienter eller personal samtidigt, till exempel smittspårning på en avdelning, detta så att labbet kan ombesörja att det finns tillräckligt med odlingsplattor. Sätt ett gummiband runt prover som tillhör samma patient.

Provtagning

Pinnprov, provtagningsset svart hatt art. nr. 16205.

Fukta pinnen med sterilt vatten eller koksalt om torrt provtagningsområde.

Screening: Näsöppning, svalg och ljumske/perineum.

Näsöppning: Fukta pinnen. Rotera pinnen mot näsvinge och yttre delen av nässkiljeväggen.

Svalg: Rotera pinnen mot tonsiller och bakre svalgvägg.

Ljumske/perineum: Fukta pinnen vid behov. Rotera pinne i ljumske eller perineum.

Sår/skadad hud: Fukta pinnen vid behov. Pinnen pressas med viss kraft och roteras ordentligt mot sårkanten/hud.

Infarter, CVK/PVK, drän, PEG mm: Fukta pinnen vid behov. Provet tas från/runt insticksstället.

Provtagningsmaterial

    • Provtagningsset för allmän odling svart
      Art.nr: 16205

Provhantering

Kyltransport

Svarsrutiner

Prover odlas dagligen. Negativa resultat svaras ut efter 2 dagar. Positiva resultat svaras ut i normalfallet efter 2-3 dygn. 

Referensintervall/Beslutsgräns

Växt av MRSA. Ingen växt av MRSA

Indikation

Klinisk misstanke. Screening. Uppföljning av bärarskap. Smittspårning.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Feltaget prov, felaktig hantering av provet. Pågående antibiotikabehandling.

Metod

Odling på selektiva medier.

Ackrediterad

Nej

Sökord

Meticillin-resistent-Staphylococcus aureus, meticillin, MRSA, stafylokock, Staphylococcus aureus, multiresistenta bakterier