Korneaskrap-odling

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

VAS-kod: CORNEA

I första hand elektronisk remiss alternativt Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss.

Viktig remissinfo: klinisk information, provmaterial och 
provlokalisation, pågående eller planerad antibiotikabehandling för att 
säkerställa att resistensbestämning utförs mot insatt antibiotikum, ev. 
utlandsvistelse.

Provtagning

Provtagning vid keratit görs av ögonläkare!

Sunderbyn: Odlingspinne i transportrör med agar (svart kort art. nr.
16205) från keratithärden stryks direkt mot en ½ hematinplatta med 
flera korta stryk över halva plattan och sedan sätts pinnen ned i 
transportröret. Keratithärden och kanten av ulcerationen skrapas med 
skalpellblad. Stryk detta över andra halvan av hematinagarplattan. För 
ned knivbladet sterilt i Transportrör ÖGON-aerob buljong.

Gällivare och Piteå: Korneaskrap och skalpellblad förs ned i 
Transportrör ÖGON-aerob buljong (hematinplatta kan ej beställas till 
länet på grund av risk för kontamination).

Provtagningsmaterial hämtas från Substratavdelningen Klinisk 
Mikrobiologi, Sunderby sjukhus eller beställs på: 
material_tidsbestallning_hygienprover@norrbotten.se

Kontaktlins och vätska från linsbehållare ska odlas vid 
kontaktlinskeratit. Kontaktlins och linsvätska sätts i separat 
Transportrör ÖGON-aerob buljong. 

Om mikroskopi önskas skrapa med sterilt knivblad och placera 
materialet tunt på 2 sprittvättade, torra objektglas. Markera gärna med 
en ring runt materialet. (VAS-kod: MIKRO). Objektsglas sätts i transporthylsa art.nr. 15442.

Märk agarrör, hematinplatta och Transportrör ÖGON-aerob buljong 
med patientID och remissetikett. Tejpa igen plattan. Placera plattan i 
plastpåse. Förvara plattan mörkt i rumstemperatur i väntan på transport 
som bör ske så fort som möjligt.

OBS! Separat provtagning gäller för Klamydia, HSV, VZV, adenovirus
och Acanthamoeba.

Provtagningsmaterial

  • Provtagningsset för allmän odling svart
   Art.nr: 16205

  • Transportrör ÖGON-aerob buljong och hematinplatta

  • Transporthylsa
   Art.nr: 15442

Provhantering

Transportrör ÖGON-aerob buljong och hematinplattor förvaras i 
rumstemperatur i väntan på transport som bör ske så fort som möjligt 
(bör nå laboratoriet inom ett dygn). Odlingspinne i agarrör förvaras 
kylt.

Svarsrutiner

Bakterier: Negativa efter 4 arbetsdagar 
Svamp: Negativa efter 9 dagar

Referensintervall/Beslutsgräns

Växt/Ingen växt

Indikation

Misstanke om bakteriell- och/eller svamp-keratit

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Vid keratit kan det vara svårt att få tillräcklig mängd 
provtagningsmaterial. Gonokocker är känsliga för lång transporttid (>1 
dygn). Virus- och amöba-frågeställning ska skickas till annat 
laboratorium.

Metod

Odling i anrikningsbuljong initialt, därefter aerobt, anaerobt och för 
svamp på agarplattor

Ackrediterad

Nej

Sökord

Keratit, hornhinneinflammation, kornea, korneaskrap, hornhinna, cornea, kontaktlins