Klamydia- och Gonokock-DNA påvisning

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus.

Remiss

 • VAS (provkoder chlamy och gcDNA). Både Chlamydia trachomatis (Klamydia)-DNA och Neisseria gonorrhoeae (GC)-DNA analyseras även om provet endast beställs på en av provkoderna, men provtagningslokalisationen kommer bara framgå på den analysen som har beställts. OBS! En remiss per provlokalisation.

Om kliniken ej har tillgång till VAS används mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss.

Provtagning

Det ska ha gått minst en vecka från misstänkt smittotillfälle till provtagning, tidigare om patienten har symtom. Gonokockodling ska tas samtidigt om det finns misstanke om gonorré. 
Se gonokockodling i Labhandboken. 

Rekommenderad metod för screening
Personer med penis: urinprov.
För personer med vagina: vaginalsekret.

Övriga provtagningslokaler: Fråga hur patienten haft sex för att avgöra ytterligare provtagningslokal.

Observera att blod kan störa analysen och det finns risk för falskt negativt resultat, spår av blod får förekomma.

Provtagningskit: Alinity Multi-Collect Specimen Collection Kit (Materialcentrum: STI multi kit, art. nr. 36307). Ett kit består av pinne, pipett och transportrör med vätska.
(De provtagningskit som heter Alinity m multi-Collect Specimen Collection Kit kan användas tills de tar slut).

Urin – rekommenderad screeningmetod för personer med penis

 • Urinen ska ha hållits i blåsan 1- 2 timmar före provtagning.
 • Den första cellrika portionen urin, knappt en halv deciliter, samlas i en plastburk. Med bifogad pipett överförs urin till transportröret så att nivån hamnar i höjd med fönstret på etiketten.

Vaginalsekret – rekommenderad screeningmetod för vagina

 • Pinnen förs ca 5 cm in i slidan och roteras mot slidväggen i ca 15-30 sekunder. Detta moment kan utföras av patienten själv.
 • Sätt ned pinnen i transportröret och bryt av skaftet vid markeringen.
 • Sätt på korken och vänd röret 3-4 gånger så att innehållet blandas.

Svalgsekret

 • Tryck ned tungan med en spatel.
 • Gnugga pinnen över tonsiller och bakre svalgvägg, pinnen ska roteras minst en gång. Eventuella beläggningar i svalg ska också inkluderas.
 • Sätt ned pinnen transportröret och bryt av skaftet vid markeringen.

Cervixsekret

 • Frilägg portio. Ta bort slem med en rengöringstuss (medföljer ej) som därefter kastas. Rotera provtagningspinnen i cervixkanalen i 15-30 sekunder, sätt ned pinnen i bifogat transportrör och bryt av pinnen vid markeringen.
 • OBS! Om pinnen behöver fuktas före provtagning, använd fysiologiskt koksalt.

Rektalsekret

 • OBS! Det får inte finnas synlig faeces på provtagningspinnen då detta stör analysen.
  Smörjmedel/glidmedel får EJ användas.
 • Snurra pinnen på slemhinna ca 3-4 cm upp i rektum. Detta moment kan utföras av patienten själv.
 • Sätt ned pinnen transportröret och bryt av skaftet vid markeringen.

Ögonsekret

 • Utför inte fluoresceinfärgning eller liknande före provtagning
 • Provtagningspinnen fuktas med fysiologiskt koksalt. Dra ner nedre ögonlocket och stryk pinnen mot konjunktivan.
 • Sätt ned pinnen transportröret och bryt av skaftet vid markeringen.

Uretrasekret

 • Använd en flockad pinne (ingår inte i STI multi kit), till exempel provtagningspinne som används för nasopharynx (Materialcentrum: 30392 eller den artikel som ersätter denna).
 • Rotera pinnen ca 2-4 cm in i uretra i 3-5 sekunder.
 • Sätt ned pinnen i transportröret och bryt av den vid markeringen. 

Provtagningsmaterial

  • STI multi kit klamydia/gonorré
   Art.nr: 36307

  • Provtagningspinne för nasopharynx
   Art.nr: 30392

Provhantering

Förvaras i kylskåp inför transport, transporteras i kylväska eller rumstemperatur.

Svarsrutiner

Utförs 2-3 vardagar per vecka och besvaras samma dag.

I VAS återfinns svar under respektive organism (Provkod Chlamy för C. trachomatis och provkod GCDNA för N. gonorrhoeae). Svaret på GC-analysen kan komma några dagar efter klamydiasvaret.

Referensintervall/Beslutsgräns

Besvaras;

Chlamydia trachomatis DNA Ej påvisat eller PÅVISAT.

Neisseria gonorrhoeae DNA Ej påvisat eller PÅVISAT.

Indikation

Uretrit, cervicit, salpingit, prostatit, epididymit, orkit, konjunktivit, reaktiv artrit, pneumoni, neonatal pneumoni, neonatal konjunktivit, fertilitetsutredning, smittspårning, preoperativt vissa indikationer.

Om det finns en klinisk misstanke om Gonorré ska gonokock-odling utföras samtidigt för att inte försena handläggningen. Kontakta gärna venereolog/hudklinik för diskussion om provtagning.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Metoden är inte validerad för ögonsekret eller bukvätska.

Det kan ta upp till 4 (undantagsvis 6) veckor innan prov från behandlad patient blir negativt. Kvarvarande DNA kan påvisas under denna tid trots att inga levande bakterier finns kvar.

Detektion av DNA kräver etablerad infektion, varför ett negativt svar inom en-två veckor från smittotillfället bör betraktas som osäkert och nytt prov bör övervägas.

Förekomst av blod i provet kan störa analysen.

Metod

Realtids-PCR

Ackrediterad

Ja

Sökord

Klamydia, Chlamydia trachomatis, cervicit, cervixodling, cervixsekret, epididymit, konjunktivit, Lymphogranuloma venereum, LGV, orkit, PCR, prostatit, reaktiv artrit, salpingit, smittspårning, trakom, uretrasekret, uretrit, urin, neisseria gonorrhoeae, Gonorré, STI, STD