Gonokockodling (Neisseria gonorrhoeae)

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi

Remiss

VAS-remiss provkod "GCodl". I andra hand mikrobiologens pappersremiss

Provtagning

Vid misstanke om gonorré samt vid smittspårning gällande gonorré skall PCR alltid tas (är en känsligare metod än odling för att hitta smittan).  Klamydia- och Gonokock-DNA påvisning

Välj provlokaler baserat på sexual- och symtomanamnes.

Odla från aktuell lokal vid uppenbara symtom eller om nuvarande sexpartner har diagnostiserad gonorré.

Symtom: ex flytning från urinrör, slida, ändtarm eller andra symtom som sveda, mellanblödningar, smärta, feber mm. Se övriga symtom Gonorré: Gonorré - 1177

Om odling bedöms vara indicerad ta då odling från penis före urinprov för PCR.

OBS! Alla gonorréfall ska handläggas av venerolog. Skicka remiss till hudmottagningen för vidare handläggning.

Uretra
Provtagningsset med orange kork.
Hos kvinnor torkas först urethramynningen med tork. Provtagningspinnen, eventuellt fuktad i steril fysiologisk koksaltlösning, förs in ca 1-2 cm i urethra och roteras försiktigt. Vänta några sekunder innan pinnen dras ut. Hos patient med penis ska odling tas före urinprov för PCR. Patienten bör inte ha kastat vatten timmarna före provtagningen.

Cervix
Provtagningsset med svart kork.
Spekulum används till hjälp. Prov tas 1-2 cm upp i cervixkanalen efter att portio torkats av. Pinnen roteras och uttages utan att komma i beröring med vaginalslemhinnan. Explorationskrämer/glidslem kan innehålla bakteriehämmande ämnen.

Rektum
Provtagningsset med svart kork.
Antingen direkt med provtagningspinnen, eller skrapa slemhinnan med steril slev och överför materialet till provtagningspinnen.

Prostata
Provtagningsset med svart kork.
Direkt efter vattenkastning masseras prostata. Därefter samlas prostatasekret från uretramynningen upp på provtagningspinnen.

Bartholinska körtlar
Provtagningsset med svart kork.
Var från körtel samlas upp med provtagningspinnen.

Svalg
Provtagningsset med svart kork.
Stryk pinnen mot bakre svalgvägg och bägge tonsillerna. Undvik kontakt med tunga och munslemhinna.

Konjunktiva
Provtagningsset med orange kork.
Ta provet från insidan av ögonlocket genom att rulla pinnen mot Konjunktiva. Undvik kontakt med ögonfransar och ögonlockskant.

Provtagningsmaterial

    • Provtagningsset för allmän odling svart
      Art.nr: 16205

    • Provtagningsset för odling uretra orange
      Art.nr: 16207

Provhantering

Transporteras till laboratoriet så snart som möjligt. Transporter längre än 1 dygn bör undvikas! Förvaras i kylskåp fram till transport.

Svarsrutiner

Negativ odling slutbesvaras efter 2 dygn. Påvisad växt av Neisseria gonorrhoeae preliminärbesvaras. Stammen skickas för resistensbestämning och epidemiololgisk typning till referenslab i Örebro före slutsvar

Referensintervall/Beslutsgräns

Växt//ingen växt

Indikation

Uretrit, salpingit, prostatit, epididymit, orkit, proktit, faryngit, konjuctivit, Bartholinit, uretrastriktur, periuretral abcess, smittspårning

Påvisat N. gonorrhoeae DNA vid screening

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Lång transporttid och/eller överväxt av andra bakterier kan försvåra påvisande av gonokockväxt.

Metod

Odling

Ackrediterad

Ja

Sökord

Gonokockodling, GCodl, gonorré, gonokocker, Neisseria gonorrhoeae, STI, GC