Varicella/zoster genompåvisning (PCR)

Analyserande laboratorium

Laboratoriemedicin
Klinisk virologi
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå

Provtagningsanvisning

Sökord

Varicella zoster blåsbottenskrap bältros hudblåseskrap likvor liqvor PCR VZV Varicella zostervirus