Herpes simplex genompåvisning (PCR)

Används för att påvisa HSV 1 / 2 i orala och genitala blåsor, sår och vid keratit. Även vid diagnostik av HSV meningoencefalit, dock rekommenderas vid frågeställningen meningoencefalit i första hand Meningit/encefalit panel PCR analysen

Analyserande laboratorium

Laboratoriemedicin
Klinisk virologi
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

Provtagningsanvisning

Sökord

herpes, encefalit, Herpes simplex, keratit, likvor, liqvor, PCR, blåsbottenskrap, blåsskrap, genital herpes, HSV 1, HSV 2, oral herpes, blåsor