Herpes simplex genompåvisning (PCR)

Används för att påvisa HSV 1 / 2 i orala och genitala blåsor, sår och vid keratit. Även vid diagnostik av HSV meningoencefalit, dock rekommenderas vid frågeställningen meningoencefalit i första hand Meningit/encefalit panel PCR analysen

Analyserande laboratorium

Laboratoriemedicin
Klinisk virologi
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

Provtagningsanvisning

Sökord

herpes encefalit Herpes.simplex keratit likvor liqvor PCR blåsbottenskrap blåsskrap genital herpes HSV 1 HSV 2 oral herpes blåsor