Endotoxin

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

I första hand elektroniskt via VAS (VAS-kod: Endotoxin hemodialysat och vatten för tillredning DVEND,  Endotoxin hemofiltrat DVENDF) alternativt Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss.

Provtagning

Aktuella anvisningar finns på respektive dialysmottagning.
Använd pyrogenfritt rör med skruvkork som beställs från mikrobiologiska laboratoriet. Fyll rören med ca 2 mL vatten för tillredning, hemodialysvätska eller hemofiltrationsvätska.

Provhantering

Provet förvaras kallt och skall vara laboratoriet tillhanda inom ett dygn.

Svarsrutiner

Ett dygn, positiva prover telefonbesvaras.

Referensintervall/Beslutsgräns

Vatten för tillredning och hemodialysvätska <0,25 EU/mL besvaras negativa.
Hemofiltrationsvätska från online-apparater har gränsvärdet 0,05 EU/mL.

Indikation

Kontroll av endotoxin i vatten för tillredning eller hemodialys/filtrationsvätska.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

pH, trevärda joner, betaglukaner

Metod

Kvantitativ kinetisk kromogen metod, multicartridge system (MCS).

Ackrediterad

Ja

Sökord

Endotoxin, dialys, DVEND, DVENDF, hemodialysat, hemofiltrationsvätska, hemodialysvätska, vatten