Endotoxin

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

I första hand elektroniskt via VAS (VAS-kod: Endotoxin hemodialysat och vatten för tillredning DVEND; Endotoxin hemofiltrat DVENDF) alternativt Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss.

Provtagning

Aktuella anvisningar finns på respektive dialysmottagning.
Ca 2 mL tas i rör av vatten för tillredning, hemodialysvätska eller hemofiltra-tionsvätska. Använd pyrogenfritt rör med skruvkork som beställs från mikrobiologiska laboratoriet.

Provhantering

Provet förvaras kallt och skall vara laboratoriet till handa inom ett dygn.

Svarsrutiner

Ett dygn, positiva prover telefonbesvaras.

Referensintervall/Beslutsgräns

Vatten för tillredning och hemodialysvätska <0,25 EU/mL besvaras negativa.
Hemofiltrationsvätska från online-apparater har gränsvärdet 0,05 EU/mL.

Indikation

Kontroll av endotoxin i vatten för tillredning eller hemodialys/filtrationsvätska.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

pH, trevärda joner, betaglukaner

Metod

Kvantitativ kinetisk kromogen metod, multicartridge system (MCS).

Ackrediterad

Ja

Sökord

Endotoxin hemodialysat och vatten för tillredning DVEND; Endotoxin hemofiltrat DVENDF Endotoxin Dialys Endotoxin i vatten för tillredning, hemodialys- och hemafiltrationsvätska