Bassängvatten

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

Pappersremiss, Mikrobiologiska laboratoriet

Provtagning

Steril flaska, 500 ml med tillsats, beställs från mikrobiologiska laboratoriet.

Före provtagningen bör provtagaren tvätta och skölja händerna noga. Alternativt kan handskar eller oanvända plastpåsar användas.

Provtagaren ska sänka flaskan hastigt 10-20 cm under vattenytan och fylla den till 4/5 genom att hålla mynningen mot strömriktningen eller - i stillastående vatten - genom att föra flaskan framåt.

Provtagningen bör ske så nära utloppet som möjligt. Flaskan ska inte sköljas ur eftersom den innehåller natriumtiosulfat som inaktiverar det i regel klorerade bassängvattnet.

Tillslut flaskan noga efter provtagningen. Mät temperaturen på det djup där vattenprovet togs ut. Märk flaskan och fyll i remiss till Mikrobiologen med bassängnamn, tid och temperatur vid aktuell provtagning. Flaskan och remissen skickas i transportförpackning till laboratoriet.

Provtagningsmaterial

    • Flaska för vattenprov
      Art.nr: -

Provhantering

Om transporttiden beräknas överstiga 4 timmar, ska proverna kylas. Lämplig temperatur är 4-8°C. Mellan provtagning och analys bör tiden vara så kort som möjligt och helst inte överstiga 10 timmar för ett kylt prov.

Svarsrutiner

Svarstid 2 dygn. Ej tjänliga prover telefonbesvaras.

Referensintervall/Beslutsgräns

Totala antalet bakterier:

<100 cfu per mL    Tjänligt

≥100 cfu per mL    Ej tjänligt

Pseudomonas aeruginosa:

>1 cfu per 100 mL   Ej tjänligt

Indikation

Prov tas för att kontrollera att Socialstyrelsens riktvärden för mikrobiologisk kvalitet på bassängvatten hålls.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Metod

Kvantitativ odling genom membranfiltrering på selektivt medium och ingjutning av provmaterial.

Ackrediterad

  Nej  

Sökord

bassängvatten, vatten, Bassäng, Pool, Bubbelpool