PCR av 16S rRNA-genen för påvisande av bakterier

Analyserande laboratorium

Norrlands universitetssjukhus
Laboratoriemedicin
Klinisk Mikrobiologi
901 85 Umeå

Provtagningsanvisning

Sahlgrenska universitetssjukhuset
Laboratoriemedicin
Klinisk mikrobiologi/bakteriologi
413 45 Göteborg

Provtagningsanvisning

Sökord

16sRNA, Bakteriespecifikt RNA, PCR