Parvovirus B19 = erytrovirus, genompåvisning (PCR)

Analyserande laboratorium

Laboratoriemedicin
Klinisk virologi
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå

Provtagningsanvisning

Sökord

parvovirus, B19, erytrovirus, PCR