Legionella, vattenprov

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

Mikrobiologens pappersremiss.

Provtagning

Prov tas i sterila glasflaskor (500 mL) innehållande natriumthiosulfat som tillhandahålls av mikrobiologiska laboratoriet. Duschvattenprov tas på ospolat (nattståndet) blandvatten. Prov tas från duschslang där duschmunstycket har skruvats bort eller direkt från blandare. Det andra provet tas efter spolning då vattnet uppnått stabil temperatur "steady state". Aktuell temperatur antecknas. Provtagning från tappställe med blandare innebär totalt 3 prover; nattståndet, kallvatten och varmvatten. Provtagning från tappställe med kranar som har separat varm- och kallvatten innebär totalt 4 prover; nattståndet från kallvatten, kallvatten, nattståndet från varmvatten och varmvatten.

Fyll i svarsmottagare, patientidentitet (sjukhus) och i ruta för kliniska upplysningar skrivs nummer på byggnad, avdelning och rum.

Provhantering

Efter provtagning transporteras proverna i kyla till laboratoriet. Proverna bör vara på laboratoriet inom ett dygn efter provtagning.

Svarsrutiner

Svarstid 7 dygn

Referensintervall/Beslutsgräns

Inga officiella gränsvärden.

Indikation

Analys av Legionella från vatten utförs vid utredning av infektion förorsakad av Legionella. Analys utförs också i samband med åtgärder för att eliminera och minimera tillväxt av Legionella i vattensystem. Även odling av prov från kontrollprogram utförs.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Vid kraftig överväxt av andra vattenbakterier kan legionellabakterier ibland vara svår att påvisa.

Metod

Kvantitativ odling genom membranfiltrering, syrabehandling och användning av specialmedium. Verifiering av Legionella görs med Legionella latexagglutination.

Ackrediterad

Ja

Sökord

legionella, legionärssjuka, pneumoni, vatten