Akut multiplex respiratorisk panel PCR

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

Elektronisk remiss i första hand (VAS-kod PANOLI ) alternativt mikrobiologens pappersremiss.

Provtagning

Använd provtagningsset för Influensa PCR, nasofarynxsvabb, artikel.nr. 25748. Pinnen förs in horisontellt utmed näshålans botten mot bakre svalgväggen och gnuggas/rullas kraftigt mot slemhinnan. Pinnen bryts, efter provtagning, av i transportröret innehållande flytande transportmedium.

Provtagningsmaterial

    • Provtagningsset Influensa för nasopharynx
      Art.nr: 25748

Provhantering

Provet ska omedelbart transporteras till laboratoriet, alla prover hanteras som akuta. Om nödvändigt kan provet förvaras i kylskåp i max 3 dygn utan att provet förstörs. Behöver inte kyltransporteras.

Svarsrutiner

Analysen utförs dagtid vardagar. Dagtid helger utförs analysen endast på IVA-patienter
kl. 08.00-15.00.
Elektroniskt svar till beställare.

Referensintervall/Beslutsgräns

PÅVISAD / ej påvisad för respektive agens som ingår i analysen.

Indikation

Akut svår luftvägssjukdom, hos patient i behov av inneliggande vård (vid misstanke om virusorsakad eller atypisk pneumoni).

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Negativa resultat kan bero på infektion med patogener som inte detekteras i testet. Positiva resultat utesluter inte saminfektion med andra organismer. Kompletterande odling samt ev. även annan Mycoplasma pneumoniae och Chlamydophila pneumoniae DNA-diagnostik rekommenderas i allmänhet.

Analysmetoden kan inte säga om provet har bra provkvalitet, dvs om provet innehåller tillräckligt med epitelceller, (virus och atypiska bakterier är intracellulära). Dålig provkvalitet kan ge falskt negativa svar. Påvisning av virus med PCR är vanligen begränsat till sjukdomens första 1-2 veckor. Ett svagt 
positivt prov med få mikroorganismer kan hamna under detektionsgränsen. Eftersom nukleinsyra kan kvarstå i nasopharynx i flera veckor efter genomgången infektion kan svaret inte användas för att säga något om aktualiteten av påvisade fynd.

Metod

Multiplex realtids-PCR (DNA/RNA) på FilmArray

Ackrediterad

Nej

Sökord

Akut multiplex respiratorisk panel, PCR, PANOLI, influensa, kikhosta, TWAR, rhinovirus, enterovirus, chlamydophila pneumoniae, bordetella pertussis, bordetella parapertussis, parainfluensa, adenovirus, coronavirus, pneumoni, viral pneumoni, öli, metapneumovirus, RSV, metapneumo, MERS, atypisk pneumoni, akut infektion, multiplex PCR