Enteriska virus genompåvisning (RT-PCR)

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet

Remiss

I första hand VAS (VAS-kod NORO). Alternativt mikrobiologens pappersremiss.

Provtagning

Faeces, ca 1 tsk flytande/lös (ej fast), i särskild faecesburk med sked. Analysen kan INTE utföras på prov taget med agar-pinne. Kräkning kan användas i undantagsfall men kan ge osäkert resultat då kräkning kan vara utspätt med maginnehåll som kan påverka analysens känslighet.

Provhantering

Sänd provet kylt utan dröjsmål till laboratoriet. Provet bör transporteras fryst om transporttiden överskrider 24 timmar.

Svarsrutiner

Analysen utförs dagtid vardagar, vid behov av analyssvar på helger kontakta lab. Metoden detekterar Norovirus GI och GII, Sapovirus (genotyper I,II,IV, V), Rotavirus A, Adenovirus F40/41 och Humant Astrovirus.

Referensintervall/Beslutsgräns

Påvisad eller Ej påvisad för respektive virus.

Indikation

Vinterkräksjuka, magsjuka med diarréer och kräkningar

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Negativa resultat vid gastroenterit kan bero på infektion av patogener som inte detekteras med detta test eller icke-infektiösa orsaker.

Metod

Realtids-PCR

Ackrediterad

Nej

Sökord

Enteriska virus, genompåvisning, (RT-PCR), vinterkräksjuka, Calicivirus, Norovirus, Sapovirus, Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus, Gastroenteritvirus, NORO