Hepatit A antikroppar (anti-HAV IgG, anti-HAV IgM)

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

VAS i första hand (provkod: hepA) alternativt mikrobiologens pappersremiss.

Provtagning

I första hand serumrör med gel och gul propp art. nr. 12631 eller art. nr. 28331. Minst 1 ml serum behövs. Om inte venblod går att erhålla kan kapillärblod tas i mikrotainerrör (minst 2 st fulla rör) med gul propp art. nr. 13066.

Provtagningsmaterial

  • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
   Art.nr: 12631

  • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 7/5ml
   Art.nr: 28331

  • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard
   Art.nr: 13066

Provhantering

Centrifugeras 2400 g i 5 minuter vid rumstemperatur.

Förvaras i kylskåp inför transport, transporteras i kylväska eller rumstemperatur.

Svarsrutiner

Analyseras alla vardagar.

Referensintervall/Beslutsgräns

Anti-HAV IgG besvaras Positiv eller negativ
Anti-HAV IgM besvaras Positiv, gränsvärde, eller negativ.
Tolkningskommentar bifogas.  

Indikation

Utredning av icterus, leverenzymstegring. Om endast immunstatus efter vaccination önskas, ska istället HepAIM beställas för att endast få analys av IgG.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Hög lipidhalt, hemolys eller röda blodkroppar i centrifugerat serumprov kan störa analysen.Vid behandling med heparin, på grund av fibrin vid delvis koagulerade prover.
Det rekommenderas därför att ta provet innan heparin ges.
Prover från patienter med höga IgM-nivåer ( till exempel myelom) kan ge falskt låga resultat. Som vid alla IgM analyser kan falskt positivt HAV IgM/ospecifikt HAV IgM ses vid andra sjukdomstillstånd med IgM produktion. Detta är oundvikligt då IgM är en molekyl med förmåga att binda ospecifikt. Vi brukar därför be om ett konfirmerande uppföljande prov alternativt PCR-analys i faeces.

Metod

Immunologisk metod med kemiluminiscensteknik (CMIA). Antikroppar av IgG och IgM klass påvisas.

Ackrediterad

Ja 

Sökord

Hepatit A antikroppar, anti-HAV IgG, anti-HAV IgM, HAV, anti-HAV, hepatit, hepatit-A, Pikornavirus, hepA, Hepatit A, HAV IgG, HAV IgM