Dialysvatten, bakterie och svampodling

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

I första hand elektroniskt via VAS. Odling av hemodialysvätska och vatten för tillredning av hemodialys- och hemofiltrationsvätska, VAS-kod: DVTOMI. Odling av hemofiltrationsvätska, VAS-kod: DVTMOL. Alt. Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss.

Provtagning

Prov tas i sterila glasflaskor (500 mL) som tillhandahålls av mikrobiologiska laboratoriet. Provtagning utförs enligt utarbetad rutin på resp. dialysmottagning.

Provhantering

Efter provtagning transporteras proverna i kyla till laboratoriet. Proverna ska vara på laboratoriet inom ett dygn efter provtagning.

Svarsrutiner

Svarstid 7 dygn. Prov som överskrider gränsvärde telefonbesvaras. 

Referensintervall/Beslutsgräns

Tappställen och dialysapparater (ej online):
Viabla mikroorganismer, totalt <100/mL
Mögel- och jästsvampar         <10/mL

Dialysapparat online:
Viabla mikroorganismer, totalt <10/100 mL

Indikation

Kontroll av hemodialysvätska/hemofiltrationsvätska och vatten för tillredning av hemodialysvätska/hemofiltrationsvätska.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Om provet inte transporterats kylt eller vid försenade transporter kan resultatet bli felvisande.

Metod

Kvantitativ odling genom membranfiltrering och användning av specialmedium.

Ackrediterad

Ja

Sökord

dialys, hemodialys, hemofiltrationsvätska, hemofiltration, vatten, vattenprov, DVTOMI, DVTMOL