Reumafaktor, IgM (RF IgM)

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

VAS i första hand (provkod RF) eller Mikrobiologens pappersremiss. 

Provtagning

I första hand serumrör med gel och gul propp art. nr. 12631. Minst 0,5 ml serum behövs. Om inte venblod går att erhålla kan kapillärblod tas i mikrotainerrör med gul propp art. nr. 13066.

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
      Art.nr: 12631

    • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard
      Art.nr: 13066

Provhantering

Centrifugeras 2400 g i 5 minuter vid rumstemperatur.
Förvaras i kylskåp i väntan på transport, transporteras i kylväska eller
rumstemperatur.

Svarsrutiner

Utförs normalt 2 gånger per vecka, besvaras kvantitativt.

Referensintervall/Beslutsgräns

< 5 IU/mL = negativ
5-7,9 IU/mL = gränsvärde
≥ 8 IU/mL = positiv

Fördelningen i en frisk population (blodgivare): 93% negativa; 2% gränsvärde; 5 % positiva.

Indikation

Diagnostik och klassificering av reumatoid artrit 

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Reumafaktor visar låg diagnostisk specificitet därför att RF finns hos patienter med andra autoimmuna sjukdomar, infektionssjukdomar. De finns även i en märkbar proportion av friska och då speciellt äldre individer. Reumatoid faktor kan också bli förhöjd vid Sjögren's syndrom (finns hos nästan 100%),kronisk hepatit, annan kronisk virusinfektion, leukemi, dermatomyosit, infektiös mononukleos, systemisk skleros och systemisk lupus erythematosus (SLE). 

Metod

ELIA med fluorescensmätning. Kanin IgG utgör antigen i testet (som det traditionella Waaler-Rose test). Påvisar specifikt reumafaktor av IgM klass.

Ackrediterad

Ja

Sökord

reumafaktor, autoantikropp, endokardit, latex, RA, reumatoid-artrit, RF, Sjögrens-syndrom SLE