Malaria serologi

Analyserande laboratorium

Smittskyddsinstitutet
Avdelningen för parasitologi, mykologi, vatten och miljö
Nobels väg 18
171 82 Solna
 
 

Referens
www.smittskyddsinstitutet.se

Sökord

malaria, parasit, plasmodium