Francisella tularensis odling och PCR

Analyserande laboratorium

Norrlands universitetssjukhus
Laboratoriemedicin
Klinisk Mikrobiologi
901 85 Umeå

Provtagningsanvisning

Serologi, se Tularemi

Sökord

Francisella tularensis, harpest, tularemi, Tularemi-påvisande med PCR/odling