Tularemi serologi (Harpest)

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

VAS i första hand (provkod TULARE) eller Mikrobiologens pappersremiss.

Provtagning

Serumrör med gel och gul propp art. nr. 12631 eller art. nr. 28331.
Minst 0,5 ml serum behövs.
Om inte venblod går att erhålla kan kapillärblod tas i mikrotainerrör med gul propp art. nr. 13066.

Provtagningsmaterial

  • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
   Art.nr: 12631

  • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 7/5ml
   Art.nr: 28331

  • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard
   Art.nr: 13066

Provhantering

Förvaras i kylskåp inför transport, transporteras i kylväska eller rumstemperatur.

Svarsrutiner

Utförs och besvaras dagligen.

Referensintervall/Beslutsgräns

Besvaras Negativ eller Positiv

Indikation

Utredning av lymfadenit/lymfadenopati med eller utan sårbildning, oklar feber, lungförändringar, harpest.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Det är vanligt med sen seropositivitet vid tularemi. Akutprovet är inte sällan negativt med maximal titer vanligen 4-5 veckor efter symtomdebut varför uppföljningsprov efter några veckor rekommenderas vid fortsatt misstanke om tularemi.

Metod

Immunkromatografisk. Lipopolysaccarid från Francisella tularensis membran används i testen.

Ackrediterad

Nej

Sökord

tularemi, serologi, francisella, Francisella tularensis, harpest, lymfadenit, PCR, tulare