Bröstmjölk för donation, kontrollodling

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

I första hand elektroniskt via VAS (VAS-kod: odling) alternativt Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss. Viktig remissinfo: Donatormjölk, annan aktuell anledning till att provet tas.

Provtagning

Provtagningsmateriel: Rör med gul skruvkork PP 11 ml (Artikelnummer: 16580). Minst 2 ml vätska.

Provmaterial: Bröstmjölk

Provtagning: Undersökningen utförs enklast med ett s.k. skrapprov. Med en ren och desinfekterad sårslev, eller liknande, skrapas ett prov från den frysta mjölken – eller tas ett prov från färsk mjölk, som överförs till ett bakteriologiskt provtagningskärl. Mjölken behöver inte tinas för att ge ett representativt mjölkprov för bakteriologisk analys.

Provtagningsmaterial

  • Rör med gul skruvkork PP 11ml 16x100mm koniskt S
   Art.nr: 16580

Provhantering

Mjölken ska förvaras i kyl innan transport till laboratoriet. 

Om provet transporteras från mjölkköket på Sunderby sjukhus kan det transporteras i rumstemperatur, men lämnas direkt till provinlämningen på mikrobiologen (inte i den gemensamma provinlämningen på Laboratoriemedicin). 

Tas emot alla vardagar. Kontakta hygienlabb (tel. 0920-282718) eller mail: material_tidsbestallning_hygienprover@norrbotten.se om andra tider blir aktuella.

Svarsrutiner

Provet odlas ut vid ankomst till labb. Svarstid 2 vardagar.

Referensintervall/Beslutsgräns

Svaras ut som tjänligt eller ej tjänligt med kommentar om vad som hittades som gör att provet ej är tjänligt.

För att accepteras som donator ställs följande bakteriologiska krav på mjölkprovet:

 • Inga potentiellt patogena bakterier som till exempel: betahemolyserande streptokocker grupp A, B, C eller G, Listeria, eller Salmonella.
 •  < 107 cfu/L av Staphylococcus aureus
 • < 107 cfu/L av gramnegativa stavar tillhörande Enterobacterales
 • < 107 cfu/L av Pseudomonas aeruginosa eller andra Pseudomonasarter
 • < 107 cfu/L av Stenotrophomonas maltophilia
 • < 107 cfu/L av arter av Acinetobacter

För totalantal aeroba bakterier, inklusive t.ex. koagulasnegativa stafylokocker (KNS) eller alfa-streptokocker samt enterokocker, finns inget övre gränsvärde.Indikation

Odling av mjölk ska ske när en ny donator utreds.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Risk för överväxt om provet inte hanterats enligt rekommendation innan det kommer till laboratoriet.

Metod

Odling

Ackrediterad

Nej

Sökord

Bröstmjölk, donation, mjölkdonation, mjölk, mjölkbank, bankmjölk, donerad, givarmjölk