Svampodling, hudskrap, naglar och hår

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

VAS i första hand, provkod Svamp alternativt mikrobiologens pappersremiss.

Direktmikroskopi beställs med provkod Mikro

Vid Malassezia-frågeställning rekommenderas Direktmikroskopi – ej odling!

Viktig remissinfo: Provlokalisation, utlandsvistelse, djurkontakt, ev. antimykotika.

Provtagning

Antimykotika bör ej ha använts den senaste månaden. Provmaterial skickas i vacutainerrör utan tillsats (röd kork), art.nr. 12497.
Tvätta först med 70 % alkohol för att minska kontamination av bakterier.
Viktigt med riklig mängd material för adekvat diagnostik.
Direktmikroskopi utföres på begäran vilket ökar känsligheten av analysen då vissa prov inte växer ut (till exempel om antimykotika använts innan provtagning).

Hud
Skrapa av hud/hudflagor i randzonen av lesionen mot frisk vävnad, med skalpell eller slev.

Naglar
Nagelmaterial från missfärgad/angripen nagel skrapas och sönderfördelas i små fragment. OBS! Stora nagelbitar och hela naglar ska delas i små bitar.
Om det finns en mörjig massa under nageln, tas prov även därifrån. Använd skalpell att skrapa med.

Hår
För prov från hårbotten använd trubbig skalpell. Försök få med både fjällande epidermis och angripna hårstrån. Dra loss hårstrån med roten med pincett (infekterat material lossnar i vanligen lätt).

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör Serum utan gel, röd, 7/6ml,m koagulationaktivator
      Art.nr: 12497

Provhantering

Förvaras torrt i vacutainerrör i rumstemperatur i avvaktan på transport. Skickas i låda med övriga prover till mikrobiologiska laboratoriet.

Svarsrutiner

Proven odlas upp till 1 månad, avläsning av prover en gång i veckan. Vid liten provmängd är odlingstiden förlängd, på grund av inledande anrikning i buljong. Odlingen omfattar i huvudsak dermatofyter och jästsvampar, men även andra relevanta mögel för ytliga svampinfektioner.

Referensintervall/Beslutsgräns

Ej relevant

Indikation

Misstanke om svampinfektion i hud, nagel eller hår.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Antimykotika-behandling den senaste månaden kan ge falskt negativt svar.
För liten provmängd kan ge falskt negativt svar.
Prov från de yttre delarna av nageln kan ge falskt negativt svar på grund av att svamparna där vanligtvis är mindre viabla, men de kan påvisas med mikroskopi.
För lite provmaterial förlänger odlingstiden eftersom provet då sätts i buljong. Malasssezia-arter kräver lipider för växt och omfattas inte av svampodlingen, trots att de kan orsaka hudmykoser. Vid Malassezia-frågeställning (M. furfur - Pityriasis versicolor) rekommenderas hudskrap för mikroskopi.

Metod

Odling i anrikningsbuljong och selektiva agarplattor, mikroskopi.

Ackrediterad

Nej

Sökord

Svampodling, hudskrap, nagel, hår, tinea, dermatofyt, ringorm, nagelsvamp, hud, nagel, hår, svampinfektion, ljumsksvamp, fotsvamp, hårbotten, mykos, svamp, mikro