ANCA vaskulitscreen

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet

Remiss

VAS provkod ANCAak för beställning av samtliga 3 analyser (GBMak, MPOak samt PR3ak).

För uppföljning/monitorering kan enskilda analyser beställas på provkod MPOak, PR3ak respektive GBMak.

Provtagning

Serumrör med gel och gul propp, artikelnummer 12631. 

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
      Art.nr: 12631

Provhantering

Centrifugeras 2400g i 5 minuter vid rumstemperatur. 

Förvaras i kylskåp i väntan på transport, transporteras i kylväska eller rumstemperatur. 

Vid önskemål om akut analys måste laboratoriet kontaktas per telefon, 0920-282718.

Akut analys utföres vardagar. Provet måste vara laboratoriet tillhanda måndag-torsdag före kl 13:00 och fredagar före kl 10:00. Om prov anländer senare utförs analys nästkommande vardag.

Svarsrutiner

Testen utförs normalt 2-3 gånger/vecka. Vid önskemål om akut analys måste laboratoriet kontaktas per telefon, 0920-282718.

Besvaras med numeriska mätvärden tillsammans med tolkning Positiv, Gränsvärde eller Negativ. Vid nyupptäckt positiv vaskulitmarkör meddelas beställaren även per telefon om telefonnummer angivits på remissen.

Vid akut beställning ges telefonsvar om möjligt.

Referensintervall/Beslutsgräns

Analys Enhet Negativt Gränsvärde  Positivt
MPO IU/mL <3,5 3,5-5,0  >5,0
Pr3 IU/mL <2,0 2,0-3,0  >3,0
GBM IU/mL <7  7-10 >10

Indikation

Utredning och uppföljning av ANCA-associerad vaskulit och anti-GBM sjukdom (Goodpasture`s syndrom). 

Vid vaskulitmisstanke bör analys av antikroppar mot Proteinas-3, Myeloperoxidas (MPO) och Glomerulärt basalmembran (GBM) utföras. 

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Lipemiska, hemolyserade eller mikrobiellt kontaminerade prover kan ge missvisande resultat. På grund av variation hos patienter avseende antikroppsprofiler, med specificitet för olika epitoper på antigen (Pr3, MPO och GBM) liksom fördelning av de olika IgG-subklasserna, kan analyser baserade på en annan teknik kan ge andra resultat.

Metod

FEIA. Bestämning av autoantikroppar av IgG klass

Ackrediterad

Ja.

Sökord

ANCA, GPA, vaskulit, Goodpastures, GBM, Pr3, MPO, Wegeners, Anti-neutrophil cytoplasmic antibody, glomerulonefrit, nefrit, polyangit