Konjunktiva

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus  

Remiss

VAS-kod: KONJOD
I första hand elektronisk remiss alternativt Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss.

Provtagning

Provtagningsset Svart, alt. Blå hatt. Ta provet från insidan av ögonlocket genom att rotera pinnen i konjunktivalsäcken och för sedan ner den i transportmediet. Undvik kontakt med ögonfransar och ögonlockskant. OBS! Klamydia och Gonokocker kräver särskild separat provtagning och frågeställning, se Klamydia- och Gonokock-DNA påvisning

Provhantering

Kyl. Transporteras snarast till laboratoriet.

Vid misstanke om gonokocker bör provet förvaras i rumstemperatur och transporttiden bör vara kort (helst <24 h).

Svarsrutiner

Negativa besvaras efter 2 arbetsdagar. och positiva besvaras i allmänhet efter 2 arbetsdagar.  

Referensintervall/Beslutsgräns

Mängden målbakterier besvaras med sparsam, måttlig eller riklig växt. Resistensbestämning utförs på målbakterier (rutinmässigt ej för Enterobacterales och Pseudomonas aeruginosa)  

Indikation

Misstanke om bakteriell konjunktivit, dvs purulent, pseudomembranös eller hemorragisk konjunktivit.  

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Gonokocker är känsliga och behöver snabb transport till lab, kompletterande analys för Klamydia och Gonokock genompåvisning rekommenderas därför vid gonokock-frågeställning.  

Metod

Odling på agarplattor.  

Ackrediterad

Nej.  

Sökord

Konjunktiva, Ögon, inflammation, Bakteriell konjunktivit, rött öga, konjuntival injektion, kontaktlinsanvändning, rodnad i konjunktiva, keratokonjunktivit, bindhinnekatarr, ögonkatarr, bindehinna, konjod