HHV-6 (humant herpesvirus 6) antikroppspåvisning (serologi)

Meningo-encefalit, exantema subitum, immunosuppression

Analyserande laboratorium

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
Klinisk Mikrobiologi
Box 7193
402 34 Göteborg

Provtagningsanvisningar

Sökord

HHV-6, encefalit, examthema subitum, herpesvirus, humant herpesvirus-6