Infektionsscreening av asylsökande

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

VAS i första hand (VAS kod: asylsc) alternativt mikrobiologens pappersremiss.

Provtagning

Serumrör med gel och gul propp art. nr. 12631 eller art. nr. 28331.
Fyll röret helt, då serummängden måste räcka även för verifierande analyser.

Provhantering

Centrifugeras 2400 g i 5 minuter vid rumstemperatur.

Förvaras i kylskåp inför transport, transporteras i kylväska eller rumstemperatur.

Ingående analyser

Hepatit B (HBsAg, anti-HBs, anti-HBc), Hepatit C antikroppar och HIV analyseras.

Analyserna utförs måndag – fredag.

OBS att svaren i VAS hamnar under respektive analys

För mer information om dessa: se under respektive analys.

Indikation

Infektionsscreening av asylsökande och flyktingar.

Medicinsk bakgrund

Hälsoundersökningen av asylsökande och flyktingar är motiverad av smittskyddsskäl. En viktig del av utgörs av provtagning för hepatit B, hepatit C och HIV-infektion. Syftet är dels att kunna ge den enskilde behandling mot sjukdomen och dels att förhindra vidare spridning bland befolkningen i Sverige. Hepatit C och HIV är screeninganalyser, och skickas för verifierande tester vid positivt analyssvar.

Annan provtagning kan vara aktuell, se dokumentet "Hälsoundersökning av asylsökande och flyktingar" hos Smittskydd.

Interferens och felkällor

Kraftigt hemolyserade, ikteriska och lipemiska prover kan ge missvisande resultat.

Metod

Immunologisk metod med kemiluminiscensteknik (CMIA).

Ackrediterad

Ingående analyser är ackrediterade.

Provtagning

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
      Art.nr: 12631

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 7/5ml
      Art.nr: 28331

Sökord

infektionsscreening av asylsökande, Asylsc, asylscreening, asyl, asylprov, hälsoundersökning, flyktingprov, provtagning, blodsmitta, blodsmittescreening, migration, asylsökande, flykting, Hepatit B, Hepatit C, HIV, HBsAg, anti-HBs, anti-HBc