Ytodling

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet

Remiss

VAS (provkod KP) i första hand, alternativt pappersremiss mikrobiologen.

Provtagning

Plattorna trycks mot ytan med ett jämnt fördelat tryck under 5-10 sek. Stäng och tejpa fast locket efteråt.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Metod

Odling.

Ackrediterad

Nej

Sökord

Ytodling, KP, kontaktplatta