Clostridium difficile odling

Analyserande laboratorium

Laboratoriemedicin
Klinisk mikrobiologi
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå

Odling av Clostridium difficile utförs på Mikrobiologen Norrlands Universitetssjukhus i Umeå
OBS! Viktigt att ange på remissen att odling önskas.

Odling kan behövas vid till exempel utbrott, för epidemiologisk typning av stammen. Typning bör alltid ske vid svåra sjukdomsfall och anhopning av fall.

Provtagningsanvisning

Diagnostik av C. difficile-medierad sjukdom
Omfattar i första hand påvisning av toxin i feces (analyseras varje vardag på Mikrobiologen, Sunderby sjukhus se provtagningsanvisning.

Sökord

Clostridium difficile, botulism, gasgangrän, stelkramp