Parietalcellsantikroppar (PCA)

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet

Remiss

VAS (provkod PCA) i första hand alternativt mikrobiologens pappersremiss.

Provtagning

Serumrör med gel och gul propp art. nr. 12631 eller art. nr. 28331.

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
      Art.nr: 12631

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 7/5ml
      Art.nr: 28331

Provhantering

Centrifugeras 2400 g i 5 minuter vid rumstemperatur.

Förvaras i kylskåp inför transport, transporteras i kylväska eller rumstemperatur.

Svarsrutiner

Testen utförs normalt 2 gånger/vecka

Besvaras semikvantitativt Ej påvisad/Påvisad/Starkt påvisbar

Referensintervall/Beslutsgräns

Ej påvisad.

Indikation

Perniciös anemi, autoimmun gastrit och associerade sjukdomar, t ex autoimmun tyreoideasjukdom och diabetes mellitus typ 1.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Sensitiviteten för PCA vid autoimmun gastrit eller perniciös anemi är hög, men beskrivs kunna sjunka något i senare stadier av sjukdomen.

Metod

Indirekt immunofluorescens med snitt av råttmage och råttnjure som substrat. IgG antikroppar påvisas.

Ackrediterad

Nej

Sökord

PCA, Perniciös anemi, autoimmun gastrit, autoimmun tyreoideasjukdom, atrofisk gastrit, parietalcell, parietalcellsantikroppar, Sjögrens syndrom, tyreoidit, autoantikropp