CAPD-vätska (peritonealdialysvätska) odling

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

VAS-kod: ODLING

I första hand elektronisk remiss alternativt Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss.
Om direktmikroskopi önskas ska det beställas med VAS-kod: MIKRO

Provtagning

Desinfektera huden noggrant före provtagning. Punktera och aspirera med steril spruta

10 mL dialysvätska i sterilt rör utan tillsats, art. nr. 16580, och 8-10 mL i aerob och anaerob blododlingsflaska.

Vid små provmängder prioriteras sterilt rör och anaerob flaska.

Provtagningsmaterial

    • Rör med gul skruvkork PP 11ml 16x100mm koniskt S
      Art.nr: 16580

Provhantering

Provrör förvaras i kylskåp i väntan på transport. Blododlingsflaskor förvaras i rumstemperatur. Proverna skickas snarast till laboratoriet.

Svarsrutiner

Negativa resultat besvaras efter 5 dagar, positiva telefonbesvaras.

Referensintervall/Beslutsgräns

VÄXT/Ingen växt

Indikation

Misstanke om peritonit hos dialyspatient.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Vid bristfällig desinfektion av huden före punktion kan hudfloran ge positiva odlingar.

Metod

Odling, anrikas.

Ackrediterad

Ja

Sökord

CAPD-vätska, dialys, dialysvätska, peritonialvätska, peritonit, PD-odling, PD-peritonit, peritonealdialys, odling