Tyreoglobulin autoantikroppar

Analyserande laboratorium

Norrlands Universitetssjukhus
Laboratoriemedicin
Klinisk immunologi och Transfusionsmedicin
901 85 Umeå

Provtagningsanvisningar

Sökord

tyreoglobulin, autoantikropp Graves-sjukdom Hashimotos-sjukdom tyreoidit thyreoidea ,tyreoidea