Sinussekret (bihålesekret), odling

Utförande laboratorium

 Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

I första hand elektronisk remiss. Om kliniken ej kan skicka elektronisk remiss använd Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss. Vaskod: SINUS
Viktig remissinformation: Kliniska symtom, diagnos, ev. immunsuppression, ev. insatt antibiotika, ev. svampmisstanke.

Provtagning

Aspirera direkt efter punktion, dvs före spolning. 
Aspiratet läggs i sterilt rör med skruvkork; art.nr. 16580. 
Pinnprov tas med nässpekulum så nära dränagehålet från den afficierade bihålan som är praktiskt möjligt, provtagningsset för odling nasopharynx blå; art. nr. 16206.

Provtagningsmaterial

    • Rör med gul skruvkork PP 11ml 16x100mm koniskt S

      Art.nr: 16580

    • Provtagningsset för odling nasopharynx blå

      Art.nr: 16206

Provhantering

Provet transporteras snarast till laboratoriet. Förvaras i rumstemperatur.

Svarsrutiner

2-4 dagar, måndag-fredag

Referensintervall/Beslutsgräns

Växt/Ingen växt

Indikation

Klinisk misstanke om sinuit, akut eller kronisk, särskilt vid terapisvikt, recidiv och långdragna, svårbehandlade sinuiter.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Nasopharynxodling ger ej representativt fynd. Svårt att undvika kontamination med hud och nässleminnans normalflora vid provtagning. Det finns risk att bakterier dör om transporttiden blir för lång i sterilt rör.

Metod

Odling på agarplattor, aerobt och anaerobt. Svampodling på särskild begäran.

Ackrediterad

Nej

Sökord

Sinussekret, sinuit, sinus, aspiration, bihåla, bihåleinflammation, käkhåleinflammation