Itrakonazol (Sporanox) koncentrationsbestäming

Analyserande laboratorium

Klinisk farmakologi
Karolinska Universitetslaboratoriet, Huddinge
141 86 Stockholm

Provtagningsanvisning

Sökord

Itrakonazol, candida, jästsvamp, Sporanox, svamp