Ornitos (papegojsjuka)

Analyserande laboratorium

Akademiska laboratoriet
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Sökord

ornitos Chlamydia.psittacii papegojsjuka pneumoni psittakos zoonos