Ornitos (papegojsjuka)

Analyserande laboratorium

Akademiska laboratoriet
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Sökord

ornitosm Chlamydia psittacii, papegojsjuka, pneumoni, psittakos, zoonos