Mykobakterie-/TB-diagnostik

Analyserande laboratorium

Provinlämningen L2:00 Mykobakterie-diagnostik
Anna Steckséns gata 49 
Karolinska Universitetslaboratoriet 
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 
171 76 Stockholm

Provtagningsanvisning

Sökord

Mykobakterie mycobacterium TB PCR tuberculosis tuberkulos